Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Hatályos: 2021. november 30-tól

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Sliko Store Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Eladó), és az Eladó által a www.skydesign.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vevő (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.skydesign.hu weboldalon keresztül történik.

1.   Eladó adatai

 • A cég rövidített elnevezése: Sliko Store Kft.
 • Székhely és levelezési cím: 1037 Budapest, Kalap utca 8. 2. em. 8.
 • Képviseli: Bakányi Márton
 • Ügyfélszolgálat: lásd bővebben
 • E-mail cím: info@skydesign.hu
 • Cégjegyzékszám: 01-09-374112
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 28792091-2-41
 • Közösségi adószám: HU28792091
 • Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-374112
 • Tárhely szolgáltató : CloudFlare, Inc.
  • székhelye: 101 Townsend Street San Francisco, CA 94107
  • telephelye: 101 Townsend Street San Francisco, CA 94107
  • e-mail címe: support@cloudflare.com

2.   Általános tudnivalók

 • Az ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.skydesign.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely az ebben meghatározott Felek között jön létre. Az Eladó által a www.skydesign.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.
 • A www.skydesign.hu weboldalon található elektronikus áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, az ÁSZF-ben meghatározott módon.
 • Az a www.skydesign.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül elérhető szolgáltatásainak jelentős része regisztráció nélkül is elérhető a felhasználók számára. A szolgáltatások egy része csak regisztrációt követően érhetőek el. A regisztráció az ÁSZF szerinti módon bármely természetes és jogi személy részére elérhető.
 • A megrendeléssel a szerződés, annak teljesítéséig elektronikus levélben módosítható, illetve lemondható. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az Eladó azt a létrejöttétől számított 5 évig megőrzi, az a Felek részére hozzáférhető.
 • A szerződés magyar nyelven jön létre.
 • Az ügyfélszolgálat:
 • Sliko Store Kft.
 • Ügyfélszolgálati iroda helye: 1037 Budapest, Kalap utca 8. 2. em. 8.
 • Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. A Vevő kizárólag emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
 • Telefonos ügyfélszolgálat a mindenkori nyitvatartási időben hívható.
 • Internet cím: www.skydesign.hu
 • E-mail:. support@skydesign.hu

3.   Regisztráció

 • Regisztrációra a Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével van lehetőség. A Regisztráció menüpont alatt e-mail cím, név és a Vevő által választott jelszó megadásával lehetséges. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küld az Eladó. Amennyiben a Vevő a Kosár oldalról vásárlási és fizetési szándékkal tovább lép, abban az esetben a Regisztráció egyszerűsített módon, csak egy valós e-mail cím megadásával is végrehajtható, azonban a vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. A Vevő részére a megadott e-mail címre ebben az esetben visszaigazoló üzenetet küld az Eladó, amelyet követően a Vevő jelszót állíthat be, a regisztrációjával nyilatkozik, hogy az ÁSZF-et, és az Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
 • A Vevő feladata, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissítse, azok mindenkor megfeleljenek a valóságnak, naprakészek és teljesek legyenek annak érdekében, hogy azok a teljesítéshez és a Felek jogos érdekeinek érvényesítéséhez megfelelőek legyenek. Az Eladót a Ügyfél által tévesen, pontatlanul vagy hiányosan közölt adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb hibáért felelősség nem terheli. Az Eladó minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Eladót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Ügyfél az esetleges regisztrációval kapcsolatos tévesen megadott adatát, vagy adatváltozásait köteles a megrendelése előtt a regisztráció felületen módosítani, amennyiben ennek elvégzésében segítségre van szüksége az Eladónak történő elektronikus bejelentést követően az Eladó ebben készséggel egy munkanapon belül közreműködik.
 • A regisztráció törlése

Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött, regisztrációkor megadott e-mailről küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül gondoskodni a regisztráció törléséről. A Vevő felhasználói adatai a törlést követően eltávolításra kerülnek a rendszerből. A Vevő adatai közül nem kerülnek törlésre azok, amelyek a folyamatban levő rendelésekhez kapcsolódnak, valamint azok a dokumentumok és az azokon szereplő adatok (például kiállított számlák, amelyek megőrzését jogszabály előírja, a megőrzési kötelezettség utolsó napjáig. Az eltávolítás után a törölt adatok nem állíthatóak vissza.

 • Vevő hozzáférési adatainak (felhasználónév, jelszó) biztonságos megőrzéséért a Vevő felelős.
  • A Vevő felelős a hozzáférési adatainak A Vevő a hozzáférési adatainak harmadik személy illetéktelen hozzájutásából eredő kárért – mivel arra, annak megelőzésére semmilyen befolyással nem rendelkezik – nem tud felelősséget vállalni. Amennyiben a Vevő elfelejti a jelszavát, vagy azt harmadik személy megszerezte, köteles késedelem nélkül értesíteni az Eladót. A regisztrációs felületen megadott e-mail cím és felhasználó név alapján az Eladó egyszer használatos jelszót generál, amellyel a Vevő a közölt határidőn belül egyszeri alkalommal be tud lépni a felhasználói fiókjába és ott az új jelszavát beállíthatja.
  • A hozzáférési adataihoz harmadik személy illetéktelen hozzájutása. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 1. A megrendelés folyamata
  • A választott áru lényeges tulajdonságai
   • Az áru egyik leglényegesebb tulajdonsága az ára. Az árut bemutató, leíró tájékoztatásnak része az ár feltüntetése, amely Magyarországon történő értékesítés, szolgáltatás nyújtás esetén tartalmazza az áruval kapcsolatos valamennyi adót, a szállítás díját, a Vevőnek az áruhoz való hozzájutásával kapcsolatos valamennyi költséget. Ezt a magyarországi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Ügyfelek érdekében, biztonságos, kiszámítható vásárlást szolgálva, a kellemetlen rejtett költségek kizárása érdekében alakította ki az Eladó.
   • Árváltoztatás. Az ár változtatásának (csökkentésének és emelésének) jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a Vevő részére garantálja a szerződés létrejöttekor a honlapon feltüntetett árat.
   • Téves ár feltüntetése a honlapon. Az Eladó köteles az elvárható gondossággal eljárni az ár helyes kalkulálása és pontos közlése tekintetben. Abban az esetben, ha ez mégsem teljesül és a Vevő a feltüntetett ár alapján dönt a vásárlás mellett, az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az Eladó által feltüntetett és a Vevő által elfogatott áron teljesít, ilyen okból a szerződés módosítását nem kezdeményezi és a szerződéstől nem áll el.

5.   A megrendelés visszaigazolása

  • A Vevő által elküldött megrendelésről az Eladó automatikus e-mailben visszaigazolást küld a Vevő által megadott e-mail címre haladéktalanul, de legkésőbb 1 órán belül. A visszaigazolás tartalmazza a rendelés azonosítót, a rendelésnek az Eladóhoz érkezezésének idejét, a rendelt termékeket, azok árát és a fizetendő végösszeget, a szállítás várható idejét. A visszaigazoló e-mail az Eladó tájékoztatása a Vevő részére a megrendelés beérkezéséről, amellyel létrejön a szerződés a Vevő és az Eladó között.
  • Abban az esetben, ha a Vevő a visszaigazoló e-mailben hibás adatok vesz észre, akkor arról az Eladót annak ügyfélszolgálati e-mail címére 24 órán belül küldött e-mailben tájékoztatnia kell. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a Vevő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Vevők jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6.   Szállítási, fizetési és számlázási feltételek

  • Szállító cég
   • Neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
   • Székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
   • Cégjegyzékszáma: 13-09-111755
   • Adószáma: 12369410-2-44
   • Elektronikus levelezési címe: info@gls-hungary.com
   • Címzetteknek fenntartott ügyfélszolgálata: Munkanapokon 7.00 - 20.00 között +36 29 886 700 és +36 20 890 0660.
   • Általános Üzleti Feltételek elérhetősége: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek
   • Az Eladó fenntartja a jogot másik szállító cég igénybevételére
  • Fizetés a SimplePay Rendszer igénybevételével történik.
   • A SimplePay Rendszert az OTP Mobil Szolgáltató Kft. üzemelteti.
    • Székhelye: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
    • Cégjegyzékszáma.: 01-09-174466
    • Adószáma: 24386106-2-42
   • Az alábbi fizetési lehetőségekre nyílik lehetőség: Online bankkártyás fizetés
   • Banki átutalásos fizetés (Instant transzfer), Simple fiókkal fizetés a Simple Applikációban, QR kódos bankkártyás fizetés a Simple Applikációban, Push üzenetes fizetés Simple Applikáción keresztül.
   • A Szállító nyilatkozik, hogy a fizetés a skydesign.hu oldalról a SimplePay Rendszerre történő átirányítással történik, a Vevő fizetéskor megadott adatait nem ismeri meg.
  • Számlázás elektronikus számla formájában történik. Jogi személy esetén az adószám előzetes megadása szükséges. A számlát a Szállító a fizetést követően elektronikusan bocsájtja a Vevő rendelkezésére. Az elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek

 

7.   Az elállás joga

  • Az Ügyfelet abban az esetben illeti meg az elállás joga, ha kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Vevő”). Vevő jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
   • a terméknek,
   • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
   • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
   • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
   • Vevőt megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A Vevő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát.
  • Vevőt nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben
   • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vevő a csomagolást felbontotta;
   • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;
   • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   • a nem tárgyi adathordozón nyújtott adattartalom tekintetében, ha az Eladó a Vevő kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Vevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy a teljesítést megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
  • Az elállási jog gyakorlásának részletei
   • Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Ebből a célból Vevő felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a következő linken keresztül elérhető elállási nyilatkozatmintát is. Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.
   • A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
   • Mindkét esetben az Eladó emailben haladéktalanul visszaigazolja a Vevő elállási nyilatkozatának megérkezését.
   • Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vevő az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.
   • Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Vevő levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
   • Vevő elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
   • A határidő betartottnak minősül, ha Vevő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
   • A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége Vevőt terheli, kivéve. A Vevő kérésére Eladó gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban az Eladó által megszervezett visszaszállítás költsége a Vevőt terheli, az Eladó ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Vevőtől, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Vevőnek a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Vevő erre irányuló igényét Eladó ügyfélszolgálata fogadja.
   • Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vevőt semmilyen más költség nem terheli.
   • Ha Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.
   • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
   • Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
   • Ha Vevő a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni az Eladó ésszerű költségeit.
   • Az Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Vevő kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.
   • Egészségügyi vagy higiéniai termék a gyári csomagolásának felbontását követően nem küldhető vissza.

8.   Jótállás

  • A jótállás – köznapi nevén garancia – keretében az Eladó felel azért, hogy a termék a teljesítéskor hibátlan.
  • A jótállási igény a jótállási időtartamon belül érvényesíthető.
  • A jótállási időtartam hossza a termék árától függ, 1 év (10 000-100 000 Ft), 2 év (100 000-250 000 Ft) vagy 3 év (250 000 Ft felett).
  • A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
  • A jótállás időtartama meghosszabbodik a hibás termék javításra átadásának napjától kezdve azzal az idővel, amíg azt a Vevő nem használhatta ismét.
  • Az Eladó – ha a termék nem javítható - a terméket cseréli, ha pedig ez nem lehetséges, a vételárat visszafizeti a következők szerint:
   • Ha az első javítás során megállapítható, hogy a termék nem javítható, és a Vevő nem rendelkezik másként.
   • A jótállási időtartam alatt a termék három javítás után ismét meghibásodik, és a Vevő nem rendelkezik másként; valamint a Vevő nem igényli a vételár leszállítását, és nem kíván javítást.
   • A javítás az igény közlésétől számított 30 napon belül történik meg.
   • Az Eladó cserét, illetve visszafizetést 8 napon belül intézi.
  • Ha a jótállási időtartam alatt minőségi kifogás merül fel, akkor az a megdönthető vélelem áll be, hogy a termék már teljesítéskor sem volt hibátlan. Az Eladón van a bizonyítási teher, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

9.    Kellékszavatosság

  • Az Eladó kötelezettsége arra vonatkozóan, hogy a termék teljesítésekor már meglevő hiba (a köznapi nevén gyártási vagy rejtett hiba) következtében létrejött meghibásodásért felelősséggel tartozik.

10.        Termékszavatosság

 • Hibás termék értékesítésekor (hibás az a termék, amelynek a tulajdonsága nem felel meg a gyártó által adott leírásnak vagy a forgalomba hozatalakor érvényben levő minőségi követelményeknek) a Vevő kérheti a termék kijavítást, vagy ha az nem lehetséges
 • A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni.
 • A Eladót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. A határidő eltelte jogvesztéssel jár.

11.        Jogérvényesítési lehetőségek

 • Mindenekelőtt a Felek közös érdeke, hogy a vitatott ügyben egymás között jöjjön létre megállapodás. Az Eladónak rendkívül fontos a Vevő elégedettsége, a Vevőnek fontos a gyors, adminisztráció és költség minimalizálással járó kedvező ügyintézés.
 • Tájékoztatás az online Vevői vitarendezésről:                                                Az Európai Unió Bizottsága online vitarendezési platformot hozott létre („OVR-platform"). A platform kapcsolattartó pontként szolgál szerződéses kötelezettségekkel, internetes értékesítéssel és szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos viták bíróságon kívüli rendezéséhez. Vevők számára az OVR-platform a következő hivatkozás alatt érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 • Tájékoztatás békéltető testületi vitarendezésről: A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független testület. Hatáskörébe tartozik a vevői jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testületi eljárás ingyenes, gyors és egyszerű.
  • A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, azaz az eljárás előtti első lépés, hogy a Vevő, illetve az adott szolgáltatást igénybe vevő az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését.
  • Fő szabály szerint az eljárásra a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes, de ettől eltérő esetek is vannak.
  • Magyarországi békéltető testületek a következő hivatkozás alatt érhetőek el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-preview/6429/f5edac529ab0cb8242e71461aacacc44.pdf
 • Bírósági út elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezése szerint.